Facilitator – Leder kreativa workshops och effektiva möten

Har du svårt att få till verkligt kreativa workshops eller effektiva möten? Kanske tycker du att det blir ännu svårare om mötet dessutom genomföras digitalt? Anlita en extern facilitator. Var själv aktiv i diskussionerna istället för att hålla koll på tider eller att alla ska få prata.

Baserat på syfte, mål och era förväntningar för workshopen eller mötet får ni ett varierat upplägg. Fredrik Bauer väljer och anpassar arbetssätt och metoder som passar er och formatet för mötet – digitalt såväl som fysiskt.

En extern facilitator har inte något eget intresse i sakfrågorna. Inte heller förutfattade åsikter eller någon formell roll i gruppen. Det gör att allt får bättre chans att vara med ien kreativ workshop utifrån sina förutsättningar och sitt perspektiv.

Som facilitator underlättar Fredrik Bauer samtalet med fullt fokus på mål och syfte. Det finns ingen dold agenda och ni får ett öppet, trivsamt och effektivt arbetsklimat. En kreativ workshop som faciliteras av Fredrik Bauer slutar i tid med konkreta resultat oavsett om mötet hålls digitalt på distans eller med alla i samma lokal.

Fredrik Bauer – facilitator med deltagarens perspektiv genom kreativa workshops

Fredrik Bauer har bred erfarenhet och är uppskattad som mötesledare, både som till exempel moderator vid konferenser och facilitator vid kreativa workshops. Det gäller allt från workshops med ett fåtal deltagare till större konferenser. Både digitala events och fysiska möten.

Varje möte är unikt och Fredrik är alltid noga med att anpassa sina arbetssätt utifrån uppdragsgivarens syfte och mål men också baserat på deltagarnas utmaningar och vilka svar de behöver för att hantera dem. Fredriks ambition är alltid att komma bort från breda formuleringar och floskler. Han får alla att bli konkreta på ett personligt och trevligt sätt samtidigt som han jobbar aktivt för att inkludera alla på mötet eller workshopen innan, under och efter mötet. Först när alla fått komma till tals kan verkligt goda resultat uppnås.

Fredrik är en väldigt duktig workshopledare. Han är väl förberedd, skapar en god stämning, ett kreativt klimat och ser till att nå förväntat resultat. Skulle absolut rekommendera honom!

Sanna Sparr Olivier, Agima Management