Checklistor och mallar för effektiva möten

Checklistor, mallar och konkreta tips. Här hittar du gratis PDF:er och dokument för effektiva möten med aktiva deltagare oavsett om det gäller fysiska möten, digitala möten eller hybridmöten. Använd och dela gärna men uppge alltid källa. Vill du ha hjälp att skapa en kultur av effektiva möten som engagerar och involverar alla erbjuder Mötesutveckling Sverige även utbildningföreläsningar och individuell coaching.

Hybridmöten – 5 tips för att lyckas

Hybridmöten eller så kallade fygitala möten. Att planera och leda möten med personer som både deltar digitalt på distans och som är på samma fysiska plats är en utmaning. I den här PDF:en får du fem konkreta tips för att lyckas.

Nycklar till ett inkluderande möte

Möten med aktiva och engagerade deltagare – Hur då? En person är analyserande, en gillar mest det sociala och en tredje älskar att höra sin egen röst. Vi är alla olika. Här hittar du konkreta nycklar för att planera och genomföra möten som inkluderar alla.

Infomöten och APT – 10 tips för att lyckas

Effektiva arbetsplatsträffar och informationsmöten – är det möjligt? Alla möten kan bli effektiva, roliga och engagerande. Här får du 10 konkreta tips för att lyckas.

Webinar – 5 tips för att lyckas

Planerar du för ett webinar hittar du här fem konkreta tips för att lyckas. Det handlar om planering och medvetna val.

Mall för körschema

Ett effektivt möte börjar och slutar i tid. Oavsett om mötet är fysiskt, digitalt eller fygitalt behöver du planera allt i detalj för att hinna med allt. Använd den här mallen i Word så missar du inget!

Lathund inför möten

Ett effektivt möte är allas ansvar. Här får du en sammanställning av de viktigaste frågorna du behöver besvara innan du bjuder in till ett möte eller accepterar en bokning.

10 tips för lyckade möten

  1. Tydligt syfte, mål och agenda.
  2. Bestäm vilka som ska delta på varje möte – Alla ska inte vara med jämt.
  3. Bestäm format: fysiskt, digitalt eller fygitalt möte.
  4. Planera ett upplägg utifrån syfte, format och antal deltagare.
  5. Bestäm längd utifrån syfte och antal deltagare – du hinner mycket på mindre än 60 min.
  6. Håll fokus – lägg inte tid på att diskutera saker som hör hemma i andra forum.
  7. Välj roll – ingen kan vara chef, mötesledare, sekreterare, teknikansvarig och deltagare samtidigt på ett bra sätt.
  8. Skicka ut fakta & beslutsunderlag innan mötet.
  9. Visualisera mera – använd digitala verktyg och metoder så att alla kommer till tals.
  10. Avsluta med en runda – är alla överens om vem som ska göra vad och när så blir det gjort.
Tack för en otroligt bra och lättsam utbildning. 
Med dessa värdefulla tips kan vi som företag kommunicera med våra kunder lättare!