Mötes-PT

Mötes-PT

Personlig träning för dig som vill utvecklas som mötesledare.
Läs mer

Koll på kalendern

Ta tillbaka makten över din kalender

För dig som vill skapa en hållbar vardag.
Läs mer

Mötesnalys

Mötesanalys

Konkret feedback på ett av dina ordinarie digitala möten.
Läs mer

Coaching för bättre möten

Effektiva möten handlar om vanor. Många vet vad ett effektivt möte är i teorin men att själv planera och genomföra bra möten som engagerar alla och skapar delaktighet i vardagen är svårt.

Kanske tycker du att det är enklare med möten där alla är på samma plats men har svårare för digitala möten. Kanske har du svårt att få alla aktiva på mötet eller bara har alldeles för många möten.

Likt en personlig tränare utmanar Fredrik dig att nå längre och bli trygg i rollen som mötesledare. Du kommer att leda möten som slutar i tid och med konkreta resultat. Möten som uppskattas och prioriteras av andra. 

Vilken coaching passar dig bäst?

Mötes-PT

Mötes-PT

I den här coachningen kommer du att bli utmanad, stöttad och få konkreta tips för effektiva möten. Målet är att du ska få fler metoder i din verktygslåda och bli trygg som mötesledare.

Varför Mötes-PT?

Du vet säkert vad som krävs för ett effektivt möte i teorin. Med hjälp av personlig träning kommer du i gång i praktiken! Många tar hjälp av en personlig tränare på gymmet för att komma i gång med träningen eller prestera på topp. Här hjälper en mötesexpert dig att skapa effektiva möten.

Hur går Mötes-PT till?

Utifrån dina utmaningar träffas vi tre gånger digitalt. Du får konkreta tips för att hantera dina möten, blir utmanad och får uppgifter att öva på. Fokus ligger på att utveckla dig som mötesledare, moderator eller att hjälpa dig ned planering av ett specifikt möte. 

För vem passar Mötes-PT?

PT-paketet är anpassat för dig som leder möten. Fredrik är van vid att jobba med både privat näringsliv och offentlig sektor.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Målet är att du ska känna dig trygg som mötesledare, våga testa nytt och själv behärska det som krävs för att leda effektiva möten med aktiva deltagare. Oavsett om det gäller fysiska möten, digitala möten eller hybridmöten.

Ta tillbaka makten över din kalender

Skapa en vardag som du hinner med

Fylls din kalender med så många möten att du inte hinner med ditt jobb?

Många har överfulla kalendrar med möten (som är mer eller mindre intressanta) utan att hinna med sig själv eller sitt arbete. I den här coachningen går vi tillsammans igenom din kalender. 

Varför kalendercoachning?

Målet med det här coachningen är att DU ska ta tillbaka makten över Din kalender.

Hur går det till?

Vi utgår från verkligheten i din kalender. Under två digitala coachsessioner får du hjälp att prioritera och lägga upp en struktur som passar för dig, ditt arbete och ditt privatliv.

För vem passar kalendercoachning?

Detta är för dig som har en överfull kalender och inte hinner med. Coachningen passar dig oavsett om du främst jobbar på en och samma fysiska plats eller lever i en hybrid arbetsvardag.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Efter två sessioner har du rensat upp i din kalender och har en struktur för vilka möten och arbetsuppgifter du ska prioritera och varför. Du har bara möten som behövs och mer tid till annat.

Mötesanalys

Feedback gör dig till en bättre mötesledare

Du får konkreta tips och verktyg för att förbättra ditt sätt att leda möten.

Baserat på ett av dina ordinarie möten får du en rapport med konkreta förslag och ett individuellt coachsamtal med Fredrik Bauer.

Ingen extra ansträngning och konkret feedback utifrån en verklig situation!

Varför mötesanalys?

Du kan alltid bli bättre! Digitala möten kan vara fyllda av energi och involvera alla, eller trista samtidigt som alla på mötet multitaskar med annat.

Genom att du låter en mötesexpert titta på ditt möte öppnar du upp för utveckling och nya arbetssätt.

Hur går det till?

Spela in ditt nästa digitala möte (max 60 min) som du leder och boka in en tid med Fredrik direkt.

I samband med bekräftelsen får du tips på hur du enkelt spelar in ditt möte om du är osäker.

För vem passar coachningen?

Mötesanalysen passar alla som leder digitala möten och vill bli bättre. 

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Konkret feedback och enkla tips som gör dig till en tryggare och mer uppskattad mötesledare.

Integritet och sekretess

Fredrik Bauer och Mötesutveckling Sverige AB förbinder sig till att inte på något sätt dela det som sägs under coachingen eller det material som du delar inför coachsessionen. 

Fredrik Bauer

Din blivande coach är författare till böckerna Världens bästa möten och Mötesräddaren. Han har initierat flera studier inom möteseffektivitet och är en mycket uppskattad coach, utbildare och föreläsare. Fredrik har genomgått flera olika utbildningar i mötesfacilitering och har en fil. mag inom Creative Business Management. Han har även universitetsstudier i pedagogik i bagaget samt en bred karriär inom utbildning, utveckling och projektledning.

Det var mycket bra att jag fick reflektera över mina utmaningar som mötesledare. Och det bästa var att alla dessa utmaningar nu fick konkreta lösningar tack vare coachingen.

Helen Magnusson, Installatörsföretagen