Mötes-PT

Mötes-PT

Personlig träning för dig som vill utvecklas som mötesledare.
Läs mer

Mötesterapi

Mötesterapi

För dig som vill skapa meningsfulla, resurssmarta och tillitsfulla möten.
Läs mer

Teknikcoach

Teknikcoach

Lär dig bemästra alla knep för digitala möten och hybridmöten.
Läs mer

Coaching för bättre möten

Effektiva möten handlar om vanor. Många vet vad ett effektivt möte är men att själv planera och genomföra bra möten som engagerar alla och skapar delaktighet i vardagen är svårt.

Kanske tycker du att det är enklare med möten där alla är på samma plats men har svårare för digitala möten. Kanske har du svårt att få alla aktiva på mötet eller bara har alldeles för många möten.

Likt en personlig tränare utmanar dig att klara mer, en coach hjälper dig med det mentala eller en fixare som får tekniken att funka hjälper vi dig att ha fler effektiva möten genom tre olika former av individuell coachning.

Mötes-PT

Mötes-PT

I den här mötescoachningen kommer du att bli utmanad, stöttad och få konkreta tips för effektiva möten. Målet är att du ska få fler metoder i din verktygslåda och bli trygg som mötesledare. Du kan också få hjälp till färre men bättre möten i din kalender.

Varför Mötes-PT?

Du vet säkert vad som krävs för ett effektivt möte i teorin. Med hjälp av personlig träning kommer du i gång i praktiken! Många tar hjälp av en personlig tränare på gymmet för att komma i gång med träningen eller prestera på topp. Här hjälper vi dig att skapa effektiva möten.

Hur går Mötes-PT till?

Utifrån dina utmaningar träffas vi tre gånger digitalt. Du får konkreta tips för att hantera dina möten, blir utmanad och får uppgifter att öva på. Fokus ligger på att utveckla dig som mötesledare eller att hjälpa dig att planering av ett specifikt möte. I andra fall går vi tillsammans igenom dina möten och befintliga strukturer för att du ska ta tillbaka makten över din kalender och bara ha effektiva möten. Du bestämmer själv inriktning för coachningen.

För vem passar Mötes-PT?

Personlig träning i möteseffektivitet passar dig som har läst boken Världens bästa möten eller gått någon av våra utbildningar och vill ta nästa steg.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Målet är att du ska känna dig trygg som mötesledare, våga testa nytt och själv behärska det som krävs för att leda effektiva möten med aktiva deltagare. Oavsett om det gäller fysiska möten, digitala möten eller hybridmöten.

Vill du fokusera på att få en hållbar kalender kommer du efter coachingen ha mer utrymme för annat än möten under dina arbetsdagar. De möten du har kvar är effektiva möten som du vill och ska vara med på.

Mötesterapi

Mötesterapi

Mötesterapi utvecklar din förmåga som mötesledare. Med hjälp av professionell vägledning reflekterar du över ditt sätt att leda möten. Målet är att utveckla dig själv till att skapa mer resurssmarta och tillitsfulla möten.

Varför mötesterapi?

Många möten är onödiga och saknar syfte. Oavsett om mötet är digitalt eller fysiskt passar folk på att kolla mejl, skicka sms och multitaska. Vad är meningen med mötet då? Under mötesterapin lär du dig konkreta verktyg för att skapa meningsfulla, resurssmarta och tillitsfulla möten.

Hur går mötesterapi till?

Vi utgår från de utmaningar du upplever i dina möten. Under tre digitala coachtillfällen lär du dig arbetssätten för att skapa kontakt mellan hjärta och hjärna så att du och dina mötesdeltagare kan vara mer närvarande. I våra samtal reflekterar du över hur du och dina mötesdeltagare kan mötas i ögonhöjd, som människor, bortom invanda roller, former och strukturer.

För vem passar mötesterapi?

Detta är för dig som leder möten av olika slag och vill utvecklas på ett professionellt och personligt plan. Mötesterapin passar dig som är chef, projektledare, processledare eller leder möten i någon annan roll. Terapin passar dig oavsett om du främst jobbar med digitala eller fysiska möten.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

När mötesterapin är avslutad är du stärkt i att göra mer av det som fungerar för dig. Du har gjort dig av det du inte behöver. Du har fått nya insikter för att lyckas med ett nytt beteende och växt som mötesledare.

Teknikcoach

Teknikcoaching

Genom denna coachning lär du dig digital mötesteknik. Du kommer bemästra tekniken för att lyckas med dina digitala möten och hybridmöten oavsett vilka program och hårdvara ni har tillgång till.

Varför teknikcoach?

Det finns enorma möjligheter att genomföra digitala möten och hybridmöten som är roliga och engagerande. Men det kan vara svårt att veta hur. Här lär du dig knepen för att använda tekniken till din fördel genom konkreta tips och att testa själv med professionellt stöd av en coach.

Hur går teknikcoachningen till?

Baserat på dina behov och det mötesprogram ni använder träffas vi digitalt vid ett eller flera tillfällen. Fantasin är det enda som begränsar vad som är möjligt i digitala möten och hybridmöten. Utifrån de tekniska förutsättningarna i din organisation får du konkreta tips och hjälp att få det att fungera i praktiken.

För vem passar teknikcoach?

Coachning i digital mötesteknik passar dig som leder digitala möten och hybridmöten och är nyfiken på mer. Du vill lära dig att nyttja tekniken till din och mötets fördel i stället för att se begränsningar. Vi hjälper dig oavsett om du jobbar i ett privat företag, offentlig sektor eller i civilsamhället.

Vilka effekter kan du förvänta dig?

Efter avslutad coachning har du lärt dig att planera och genomföra digitala möten och hybridmöten som engagerar. Du känner dig trygg i att använda tekniken på ett enkelt sätt.

Våra mötescoacher

Vanligtvis är det någon av oss tre som blir din mötescoach men undantag förekommer. Alla våra coacher håller hög nivå och har bred erfarenhet från alla typer av möten. Inför ditt första coachsamtal får du alltid bekräftelse på vem som blir just din coach.

Fredrik Bauer

Fredrik är författare till böckerna Världens bästa möten och Mötesräddaren. Han har initierat flera studier inom möteseffektivitet och är en mycket uppskattad coach, utbildare och föreläsare. Fredrik har genomgått flera olika utbildningar i mötesfacilitering och har en fil. mag inom Creative Business Management. Han har även universitetsstudier i pedagogik i bagaget samt en bred karriär inom utbildning, utveckling och projektledning.

Malin Hassel

Malin arrangerade sin första helt digitala konferens redan 2016 och har erfarenhet från flera internationella arrangemang med fokus på alls delaktighet. Hon är särskilt uppskattad för sin förmåga att både utmana och stötta andra till att våga nyttja digitala arbetssätt. Hon är i grunden IKT-pedagog samt Learning Designer och har en bakgrund från flera olika svenska myndigheter.

Johanna Skantze

Johanna är mötesfacilitator med lång erfarenhet av både digitala som fysiska möten i olika former, såväl i Sverige som internationellt. De senaste 10 åren har hon levt som digital nomad och drivit företag i hybridform vilket ger henne en god insikt i framtidens digitala och flexibla arbetssätt. Johanna har en magisterexamen i ekonomi och har genomgått en lång rad utbildningar inom ledarskap och självutveckling.

Det var mycket bra att jag fick reflektera över mina utmaningar som mötesledare. Och det bästa var att alla dessa utmaningar nu fick konkreta lösningar tack vare coachingen.

Helen Magnusson, Installatörsföretagen