Utbildningar

Utbildningar för att skapa en arbetsplats med effektiva fysiska möten, 
digitala möten och hybridmöten.

Utbildningar

Utbildningar för att skapa en arbetsplats med effektiva fysiska möten, 
digitala möten och hybridmöten.

Effektiva möten - Gör det själv

Effektiva möten

Den här egenledda utbildningen består av boken Världens bästa möten till alla på avdelningen eller i teamet.
Läs mer

Effektiva möten i hela organisationen

Effektiva möten i hela organisationen

Chefernas möten är centrala i denna företagsanpassade utbildning. Utbildningen är helt digital och består av fyra delar som vi anpassar efter överenskommelse.
Läs mer

Digital mötesteknik

Digital mötesteknik

Detta är mötesutbildningen med inspiration och konkreta tips för digitala möten och hybridmöten. Målet är att alla som deltar ska bli trygga i att leda digitala möten.
Läs mer

Lär dig leda effektiva möten med aktiva deltagare!

Möten är en central del i alla företag och organisationer. I våra utbildningar lägger ni tillsammans grunden för en god möteskultur och en effektiv arbetsvardag. För att lyckas med effektiva möten behöver ni jobba tillsammans. Därför är våra mötesutbildningar skräddarsydda utifrån era behov och du går utbildningen tillsammans med dina kollegor.

Tre olika mötesutbildningar

Vi erbjuder tre olika skräddarsydda mötesutbildningar. Alla utbildningar går att anpassa och kombinera.

Effektiva möten – Gör det själv

Den här egenledda utbildningen består av boken Världens bästa möten till alla på avdelningen eller i teamet. Du som leder gruppen får ett speciellt material som handledning och löpande coachning i förändringsarbetet . Kan också kompletteras med en föreläsning för alla deltagare!

För att skapa en bra möteskultur, en kalender utan onödiga möten och en effektiv arbetsvardag behöver ni samarbeta. Ni läser boken, diskuterar dess innehåll och skapar en plan för hur ni vill förbättra era möten. Du jobbar själv med din grupp men får ett aktivt stöd i processen.

Klicka på knappen nedan. Ange hur många ni är och när ni vill börja så får du mer information.

Effektiva möten i hela organisationen

De som har mest effektiva möten ser sina chefer som föredömen i möteseffektivitet. Detta är en tydlig slutsats från våra studier. Därför är chefernas möten centrala i denna företagsanpassade utbildning. Utbildningen är helt digital och består av fyra delar som vi anpassar efter överenskommelse.

1. Att bli ett föredöme

Det första steget är endast för cheferna. Målet är att alla chefer ska förstå att de är föredömen och hur de kan agera för att bidra till effektiva möten i hela organisationen. Under tre timmar bjuder vi på korta avsnitt med teori, fakta och inspiration varvat med egen reflektion och samtal i mindre grupper. Cheferna omsätter direkt det teoretiska till praktisk nytta i sin vardag.Exempel på innehåll:

  • Grunderna för effektiva möten
  • Att tänka på som mötesledare i fysiska möten, digitala möten och hybridmöten
  • Så gör du för att få kreativa och samskapande möten
  • Hur långt är ett effektivt möte och hur många möten behövs?
  • Ta tillbaka makten över din kalender

2. Fem nycklar till effektiva möten

I steg två är det dags för en inspirerande föreläsning för alla medarbetare. Alla får samma grund och fokus hamnar direkt på allas ansvar för att skapa effektiva möten i hela organisationen. Föreläsningen består av konkreta och enkla tips för att direkt kunna genomföra effektiva fysiska möten, digitala möten och hybridmöten. Vi skräddarsyr föreläsningen efter input från cheferna under utbildningens första modul.

3. Uppföljning för att skapa förändring

Efter föreläsningen har alla chefer i uppgift att följa upp med sina medarbetare. Till sin hjälp har de ett diskussionsunderlag som syftar till att stärka lärandet, sätta fokus på allas ansvar och skapa verklig förändring.

4. Effektiva möten för alla

I det sista steget samlas alla chefer igen för gemensam reflektion och frågor. Tillsammans tar vi upp frågor som har dykt upp kring era möten och möteskultur. Målet är att bestämma hur ni vill jobba vidare för att behålla fokus på en god och effektiv möteskultur.

Cheferna har nyckelrollen för att fysiska möten, digitala möten och hybridmöten ska bli effektiva i hela organisationen. Genom den här utbildningen sätter ni på ett effektivt sätt fokus på rätt frågor och skapar verklig förändring.

Digital mötesteknik

Digitala möten och hybridmöten. Oavsett om ni använder Teams, Skype, Zoom, Google Meet eller annat mötesprogram är det mycket att hålla reda på. Detta är mötesutbildningen med inspiration och konkreta tips för digitala möten och hybridmöten. Målet är att alla som deltar ska bli trygga i att leda digitala möten.

Utbildningen består av fyra moment som vi anpassar efter era behov och förutsättningar. Pedagogiken bygger på Learning by Doing, små grupper och vi utgår från det mötesprogram ni använder.

1. Kunskaper i digital mötesteknik

Utbildningens första del gör du när och var det passar dig. Du träffar din utbildare i en förinspelad film och värderar din egen kompetens i en första uppgift. Baserat på svaren anpassar vi nivån på resten av utbildningen för respektive grupp.

2. Effektivt digitalt möte i tre faser

I det andra momentet ses vi digitalt i ert mötesprogram. Du lär dig vad du som digital mötesledare ska göra innan, under och efter ett effektivt digitalt möte. Efter 90 minuter kan du knepen och använder tekniken till din fördel. Vi går igenom allt ifrån viktiga förberedelser och hur du sätter upp tekniken till hur du fördelar ordet och hur du får allt att löpa smidigt under mötet. Du lär dig att behärska verktyg och arbetssätt som gör att alla deltagare är aktiva och bidra på dina framtida digitala möten och hybridmöten.

3. Hemläxa och mötesinspiration

Vill du lära dig något nytt måste du testa. I den här utbildningen gör du bland annat det genom en hemläxa. I detta moment får du dessutom lära dig fem nycklar till effektiva möten genom en kort föreläsning som du kan se när och var du vill.

4. Trygg som digitalt mötesledare

Målet med den sista modulen i utbildningen är att befästa de nya kunskaperna. Du får svar på alla kvarvarande frågor om teknik, arbetssätt och verktyg för digitala möten och hybridmöten. Många är osäkra på hur de ska använda tekniken. När vi skiljs åt är osäkerheterna borta. Du ska nu känna dig trygga i att hålla digitala möten och hybridmöten.

Vi erbjuder utbildningen Digital mötesteknik till företag och organisationer med max 10 deltagare per tillfälle.

Innan utvärderingen kommer så vill jag bara säga TACK för igår!

För första gången var jag inte trött efter en digital halvdag. Detta blir min förebild för hur jag kan kombinera olika tekniska lösningar och göra möten roligare och mer engagerande.