Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar som hjälper dig och dina kollegor att skapa en arbetsplats med effektiva fysiska möten, 
digitala möten och hybridmöten.

Utbildningar

Utbildningar för att skapa en arbetsplats med effektiva fysiska möten, 
digitala möten och hybridmöten.

Effektiv möteskultur

Effektiv möteskultur

Nya kunskaper och gemensamt arbete för att skapa en kultur av effektiva möten med aktiva deltagare.
Läs mer

Kreativa digitala möten

Kreativa digitala möten

Du och dina kollegor lär er att planera och genomföra digitala möten eller hybridmöten som är effektiva, engagerande och kreativa?
Läs mer

Mötesledning

Mötesledning

Lär dig metoder och arbetssätt för att själv leda engagerande möten
Läs mer

Sätt fart på organisationens möten!

Möten är en central del i alla företag och organisationer. På den här sidan hittar du exempel på tre olika skräddarsydda utbildningar.

I våra utbildningar lägger vi tillsammans grunden för en god möteskultur och en effektiv arbetsvardag. För att lyckas med effektiva möten behöver du jobba tillsammans med dina kollegor.

Ni får hjälp med teori och konkreta tips. För att skap verklig förändring bestämmer ni sedan vad och hur ni ska göra för att få fart på era möten. Vi är med er hela vägen!

Modern pedagogik

För att skapa verklig förändring krävs mer än en enstaka utbildning. I alla våra utbildningar jobbar vi därför aktivt tillsammans innan, under och efter utbildningstillfället. 

På det sättet får ni bäst nytta av tiden med utbildaren genom att få testa, fråga, diskutera och erfarenhetsutbyte. 

Utgår från era behov

Alla organisationer är unika. Baserat på era behov, förutsättningar och budget skapar vi anpassad utbildning för att nå era mål. Här följer tre exempel. 

Effektiv möteskultur

Skapa en effektiv möteskultur

Syftet med denna utbildning är att alla ska lära sig att göra medvetna val kring sina möten, få ny inspiration och kunskap för att planera och leda effektiva möten. Ni kommer att gå från ord till handling!

Målet är få i gång en process av ständigt lärande kring möten. Alla ska veta när de ska välja vilken typ av möte och varför samt veta vad som krävs för att skapa effektiva möten med aktiva deltagare.

 

Innan, under och efter

Utbildningen är oftast uppdelad i tre steg för största effekt:

 • Förberedelser: Inspelad föreläsning, reflektionsfrågor, nuläge.
 • Workshop: Baserat på SURFA-modellen för effektiva möten bestämmer ni tillsammans vad ni ska göra NU för att skapa förändring.
 • Uppföljning: Görs genom kollegialt lärande, coachning för ledningsgruppen och/eller uppföljande workshop för hela gruppen. 

 

Längden på denna utbildning varierar. Ett vanligt upplägg är förberedelser – 30 min, workshop – halvdag.

Kreativa digitala möten

Lär dig använda tekniken för bra möten

Kreativa digitala möten eller kreativa hybridmöten?

Välj det område ni vill satsa på. Utifrån de digitala program och verktyg som ni redan anpassar vi upplägget i denna utbildning.

Du och dina kollegor lär er att skapa bättre, mer kreativa och effektivare digitala möten tillsammans. Tekniken finns redan – nu handlar det om HUR ni använder den.

Målet med utbildningen är att alla ska bli trygga i att använda digitala verktyg för att planera och leda digitala möten med engagerande och kreativa samarbeten i centrum.

Utbildning i tre steg

 1. För att nyttja tiden med utbildaren mest effektivt börjar lärandet redan innan utbildningstillfället med filmklipp och nya kunskaper.
 2. Under själva utbildningstillfället ses vi vanligtvis i två timmar digitalt.
 3. Efter utbildningen jobbar vi aktivt med chefsinvolvering för att befästa de nya kunskaperna och skapa verklig förändring. 

 

Exempel på innehåll

 • Fem nycklar till effektiva digitala möten.
 • Hur kan du planera och genomföra digitala möten som når uppsatta mål?
 • Lösningar & verktyg för att skapa delaktighet samt göra digitala möten kreativa och engagerande.
 • Hur nyttjar du synkrona och asynkrona arbetssätt för effektivare & mer kreativa möten?
 • Tillgänglighet i kreativa arbetsmöten – Din roll som mötesledare.

Mötesledning

Lär dig leda bra möten

I den här skräddarsydda utbildningen ligger fokus på metoder för att engagera alla på mötet.

Du och dina kollegor kommer att uppleva och testa olika arbetssätt, metoder och verktyg för att leda olika typer av möten.

Målet är att ni fyller på er egen verktygslåda för att kunna få maximal effekt ur varje möte och workshop. 

Innehåll

Utbildningen är helt skräddarsydd och börjar med att vi identifierar vilka typer av möten ni jobbar mest med för att välja ut rätt metoder. 

Exempel på innehåll:

 • Hög energi genom hela mötet – hur?
 • Metoder för att inleda och avsluta mötet på topp.
 • Verktyg för samarbete och för att skapa trygghet i gruppen.
 • Att fatta beslut och komma vidare
 • Digitala verktyg för interaktion
 • Agenda och körschema
 • Strategier för att hantera utmanande deltagare
 • Individuell handlingsplan

Pedagogik för verklig förändring

Vi vill göra skillnad på riktigt. Därför är denna utbildning ofta uppdelad i fyra steg. 

 1. Behovsanalys och egen motivation – individuell uppgift
 2. Heldagsutbildning – IRL
 3. Egen träning på hemmaplan
 4. Uppföljning och mer för digitala möten – Digital halvdag

Innan utvärderingen kommer så vill jag bara säga TACK för igår!

För första gången var jag inte trött efter en digital halvdag. Detta blir min förebild för hur jag kan kombinera olika tekniska lösningar och göra möten roligare och mer engagerande.