Bättre möteskultur för era interna möten

Många jobbar med sin företagskultur eller organisationskultur. Det är vanligt att prata om värdegrund, gemensamma värderingar och värdeord. Att aktivt arbeta med sina möten, dess struktur och sin möteskultur är dock inte lika vanligt.

Här kommer en enkel process för utveckling för er som vill utveckla er möteskultur och skapa bättre möten. Hör gärna av dig om ni vill ha hjälp på vägen!

Så får ni en bättre möteskultur

För att skapa verkligen förändring behöver alla medarbetare vara involverade i utvecklingen på något sätt. Ett effektivt sätt att göra detta är genom processen i fyra steg som du ser i bilden här.

I första steget görs en nulägesanalys, exempelvis genom en enkät. Vill ni jobba tillsammans med Mötesutveckling Sverige gör vi en benchmark mot vår nationella undersökning som senare presenteras i nästa steg för era medarbetare. På det sättet blir alla naturligt involverade i strategiarbetet vilket skapar acceptans för förändringen.

Utifrån era behov bör en riktad utbildningsinsats genomföras. Det kan handla om inspirationsföreläsning för alla, ett eller flera utbildningstillfällen, e-learning eller coachning av chefer och mötesledare.

För att få långsiktig effekt måste ni själva göra jobbet, det räcker inte med en enkel analys och konsultrapport. Vill ni ha stöd i processen hjälper Mötesutveckling Sverige gärna till. Målet är alltid att tillsammans skapat en ny medvetenhet, kompetens och fokus i er organisation för att kunna ha effektiva möten utifrån en tydlig mötesstruktur.

Fredrik har mycket god förmåga i att guida och processleda grupper. Effektiva möten handlar om människor och hur grupper fungerar, vilket Fredrik har god kunskap om. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete och har blivit stärkta i att utveckla våra mötesformer!

Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun