Bättre möteskultur för era interna möten

Vad är möteskultur egentligen?

Möten är en stor del av mångas arbetstid. Trots det saknar över 60 procent av dem som leder möten utbildning för uppgiften. Möten blir slentrian och i många fall finns det mycket pengar att spara.

Det är vanligt att prata om värdegrund, gemensamma värderingar och värdeord. Att aktivt arbeta med sina möten, dess struktur och sin möteskultur är dock inte så vanligt.

Därför fortsätter många med en stressad arbetsvardag och ineffektiva möten.

Genom att tillsammans jobba med HUR ni genomför era möten och VAD som är viktigt för möten i er organisation kam ni enkelt utveckla och förbättra er möteskultur.

Ett enkelt sätt är att läsa boken Världens bästa möten och diskutera vad ni vill göra tillsammans. 

Ett mer gediget angreppssätt kan vara att följa processen nedan.

Tveka inte att höra av dig om ni vill ha hjälp på vägen!

Så får ni en bättre möteskultur

För att skapa verklig förändring är chefer viktiga föredömen och alla medarbetare involverade på något sätt. Ett effektivt sätt att göra detta är genom processen i fyra steg som du ser i bilden här.

I första steget görs en nulägesanalys, exempelvis genom en enkät. Vill ni jobba tillsammans med oss hela vägen gör vi en benchmark mot vår nationella undersökning som senare presenteras i nästa steg för era medarbetare. På det sättet blir alla naturligt involverade i strategiarbetet vilket skapar acceptans för förändringen.

Utifrån era behov bör en riktad utbildningsinsats genomföras. Det kan handla om inspirationsföreläsning för alla, ett eller flera utbildningstillfällen, e-learning eller coachning av chefer och mötesledare.

För att få långsiktig effekt måste ni dock själva göra jobbet. Det räcker inte med en enkel analys och konsultrapport. Vill ni ha stöd i processen hjälper vi gärna till. Målet är alltid att tillsammans skapat en ny medvetenhet, kompetens och fokus i er organisation för att kunna ha effektiva möten utifrån en tydlig mötesstruktur.

Att ha en tydlig process och proffsigt stöd på vägen har varit viktigt för att vi ska kunna kommunicera internt och faktiskt skapa en ny mötestruktur.

Från en HR-funktion i offentlig sektor