Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig och de uppgifter du lämnar till oss skyddas i enlighet med aktuell lagstiftning. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra företag för marknadsföring. Integritetspolicyn nedan beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en person. Det kan vara uppgifter som namn och telefonnummer. 

Mötesutveckling Sverige AB behandlar dina personuppgifter enbart om det finns ett tydligt syfte och ändamål med behandlingen. Vi behandlar dina personuppgifter:

  • för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder som har begärts av dig innan ett avtal ingås,
  • om vi har en skyldighet att göra så enligt lag,
  • i specifika fall, när du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter
  • samt för att kunna dela med oss av information och erbjudanden.

När, eller i vilket sammanhang, kan vi komma att samla in personuppgifter?

  • Vid anmälan till nyhetsbrev
  • Vid nedladdning av rapporter eller dokument
  • I samband med beställning eller köp av utbidlningar, varor eller tjänster

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter som samlas in varierar beroende på typ av tjänst och kan innefatta: namn, titel, organistion, telefonnummer, e-postadress och postadress. 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar endast dina uppgifter under den tid som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Du kan när du vill avsluta prenumeration på nyhetsbrev och liknande utskick. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra vårt åtagande, enligt principen av uppgifts-/dataminimering.

Lämnar vi ut personuppgifter till tredje part?

Vi endast personuppgifter för det ändamål som angavs när vi tog emot uppgifterna. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part i något syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om vi mottar en sådan begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas i händelse av att de är felaktiga. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas.

Ändra, radera uppgifter, återkalla samtycke eller begära registerutdrag

Kontakta oss på info@motesuveckling.se om du har frågor om vår integritetspolicy, vill veta vilka uppgifter vi har lagrat, om du vill ändra eller radera uppgifter eller återkalla samtycke. 

Cookie-filer

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies).