Forskning

Många tycker att de har för många möten, för långa möten och för tråkiga möten. Det gäller fysiska möten, digitala möten och hybridmöten. Men vet du vad ett effektivt möte är?

När Fredrik Bauer startade Mötesutveckling Sverige ville han ta reda på vad som utmärker effektiva möten. Oavsett om det är ett fysiskt möte, digitalt möte eller hybridmöte.

Hur ett möte genomförs förändras över tid – innan coronapandemin var fysiska möten det normala för de flesta, under pandemin blev digitalt en självklarhet och efter pandemin uppstod många frågor kring hybridmöte.

Förutsättningar för möten förändras. För att kunna följa trender i mötesbranschen och hänga med i utvecklingen gör vi regelbundet egna studier. Vid de senaste två mötesundersökningarna har vi ställt över 40 frågor till 500 heltidsanställda i företag och organisationer med fler än 26 medarbetare.

På den här sidan får du del av några av slutsatserna och du kan även ladda ner rapporter utan kostnad. Sprida och dela gärna men glöm inte att ange källa.

Dessa studier är viktiga grunder i våra föreläsningar och utbildningar. Att skapa en kultur av roliga och effektiva möten tar tid och är utmanande. I stället för att gissa baserar vi vårt arbete på fakta, forskning och egna studier.

Vad kostar era möten?

Ta reda på vad era möten kostar med hjälp av denna formel:

Antal medarbetare x Mötestimmar/vecka x 45 (arbetsveckor/år) x Snittlön/timme

Lågt räknat blir det möten för 12 miljoner kronor per år i en organisation med 100 medarbetare. För att få en rättvis bild ska du räkna med hela personalomkostnaden, alltså även arbetsgivaravgifter, pensionsinbetalningar etc.

Aktuell forskning: Slutsatser från vår mötesundersökning

  • Ett möte är 60 min
  • Det vanligaste mötet är 60 minuter långt och börjar på helt klockslag.
  • 51 % går från mötet utan att veta vad som bestämdes
  • 44 % borde ha gjort något annat
  • Bara 32 procent ber om förtydligande om syfte, mål eller agenda saknas för de möten de blir kallade till och 44 procent tackar ja till möten som de anser att de inte borde vara med på.
  • 60 % saknar utbildning
  • Hela 60 procent av de som leder möten saknar helt utbildning för uppgiften. Utan ny inspiration eller uppdaterad kunskap kör de alltså på i gamla vanor.

Fredrik har mycket god förmåga i att guida och processleda grupper. Effektiva möten handlar om människor och hur grupper fungerar, vilket Fredrik har god kunskap om. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete och har blivit stärkta i att utveckla våra mötesformer!

Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun