Varför alla dessa möten?

Antalet möten ökar allt mer och i en artikel för Arbetsplatsen i fokus beskriver Fredrik Bauer varför vi hamnat i denna situation genom ett avstamp i Mötesboken skriven av forskarna Patrik Hall, Vesa Leppänen och Malin Åkerström. I takt med att beslutsfattandet har decentraliserats och organisationer har delats upp i allt mindre enheter har behovet […]

Fem gyllene regler för mötesbokningen

Fem gyllene regler för mötesbokningen Många börjar ett nytt möte samma tid som det förra mötet skulle ha slutat. För att kunna ställa om hjärnan och snabbt sätta sig in i vad fokus för mötet är gäller det att ha ordning i sin kalender. Bara 20 procent av alla chefer menar att grundläggande information finns […]