Varför alla dessa möten?

Antalet möten ökar allt mer och i en artikel för Arbetsplatsen i fokus beskriver Fredrik Bauer varför vi hamnat i denna situation genom ett avstamp i Mötesboken skriven av forskarna Patrik Hall, Vesa Leppänen och Malin Åkerström. I takt med att beslutsfattandet har decentraliserats och organisationer har delats upp i allt mindre enheter har behovet av samordning ökat. I artikeln får du svar på frågan om den som har många möten är viktigare än andra och du får tre konkreta tips för att stärka det mellanmänskliga i gruppen.

https://arbetsplatsenifokus.se/kunskapsbank/ledning-och-organisation/projektledning-projektgrupp/varfor-alla-dessa-moten/