Personlig träning i att leda effektiva möten

Bli trygg i att leda effektiva möten genom att anlita en PT. Baserat på dina behov får du individuell coachning. Du får både konkreta tips och blir utmanad att nå lite längre – precis som på gymmet!

Din PT för bättre möten

Övning ger färdighet! Med Fredrik som din personliga mötestränare får du anpassade tips och råd för att själv skapa effektiva möten med aktiva deltagare. Det gäller alla typer av möten, oavsett om de är digitala, fysiska eller hybridmöten.

Fredrik Bauer är en uppskattad pedagog, föreläsare och utbildare. Genom ett coachande, facilitativt arbetssätt får du konkreta tips anpassade efter dina behov just nu för att utveckla dig själv för att kunna leda effektiva, inkluderande och uppskattade möten.

Paket: Mötes-PT

Det grundläggande Mötes-PT-paketet består av tre steg.

Steg 1 – Nuläge

Inför vårt första coachtillfälle får du reflektera över ditt nuläge, utmaningar och vad du vill uppnå med mötesträningen genom några enkla frågor. Under vårt första coachtillfälle går vi igenom detta och sätter mål för coachningen samtidigt som du får några konkreta tips till direkt nytta för dig.

Steg 2 & 3 – Anpassad coachning

Utifrån dina utmaningar får du individuell rådgivning för att våga prova nytt, utvecklas. Du blir stärkt i din roll som mötesledare. Allt baseras på dina styrkor, behov och utmaningar. Beroende på dina behov och önskemål får du också stöd att se över dina återkommande möten med målet att du ska ha rätt antal möten varje vecka istället för alldeles för många.

Fortsättning – om du vill

I mötes-PT-programmet ingår totalt tre coachtillfällen på 45 minuter. Vi ses i det digitala mötesverktyg som du föredrar eller blir du coachad över telefon. Vill du ha fortsatt stöd efter dessa tre tillfällen kommer vi överens om ett nytt upplägg som passar dig.

Mer information och anmälan

Tveka inte att kontakta Fredrik Bauer för mer information

Jag tycker att det var mycket bra att jag fick reflektera över mina utmaningar som mötesledare. Och det bästa var att alla dessa utmaningar hade konkreta lösningar för att hantera.

Helen Magnusson, energiexpert Installatörsföretagen