Inget är som vanligt – därför måste du våga välja!

Hybridmöten, flexibla arbetssätt, working from remote – det finns ingen gräns för hur mycket det kan skrivas och funderas kring det ”nya normala”.

Vi är redan där och i en ny krönika beskriver Fredrik Bauer hur både antalet möten och stressen fortsätter att öka. Han menar att det inte går att både ha möten, mässor och konferenser som innan pandemin OCH på nya sätt. Det är dags att gå tillbaka till grunden för möten – Dialog.

Läs hela krönikan hos Eventeffect här!