Effektivt möte i Sverige ≠ Effektivt möte i Brasilien

Vad är ett effektivt möte?

Menar du och dina kollegor detsamma eller är era bilder om vad som gör ett möte effektivt egentligen olika?

Många gillar digitala möten för att de är tidseffektiva. Att bli klara snabbt verkar många i Sverige tycka är viktigt men i Brasilen ser det annorlunda ut. Vad kan vi lära av varandra?

Ta del av Fredriks reflektioner i årskrönikan för 2022 med tips för dig och din arbetsplats. Läs hela artikeln på https://eventeffect.se/arskronika-fran-fredrik-bauer-effektivt-mote-i-sverige-≠-effektivt-mote-i-brasilien/