Möteskultur 2022 – Detta krävs för att lyckas

Efter att alla restriktioner efter Covid-19 har försvunnit är frågan vad du och din organisation behöver gör för att skapa en bra möteskultur för alla typer av möten. Fysiska möten, digitala möten och hybridmöten är alla lika självklara. I den här artikeln beskriver Fredrik Bauer utmaningar och ger konkreta tips som kan summeras i fyra punkter.

  • Digitala verktyg – en självklarhet
  • Learning by Doing
  • Våga välja
  • Planera mera

Läs hela artikeln på https://arbetsplatsenifokus.se/kunskapsbank/ledning-och-organisation/moteskultur-2022-detta-kravs-for-att-lyckas/