Vad kan vi lära av de som har mest effektiva möten?

Genom att jämföra svar från de som upplever att deras möten är effektiva med de personer som inte upplever sina möten som effektiva kan vi se stora skillnader. I den här krönikan beskriver Fredrik Bauer hur viktigt det är att våga ifrågasätta, planera och att cheferna är föredömen.

Läs hela krönikan på https://eventeffect.se/vad-kan-vi-lara-av-de-som-har-mest-effektiva-moten/