Anmälningsvillkor för utbildning

Genom att anmäla sig till en utbildning (digital eller fysisk) som arrangeras av Mötesutveckling Sverige AB accepterar du följande villkor.

Anmälan och bekräftelse

När du har anmält dig till en av våra utbildningar och har fått bekräftelse har du fått en plats på vald utbildning enligt de villkor som finns angivna på anmälningssidan.

Betalning

Deltagaravgiften skall betalas i tid på det sätt som framgår av anmälningssidan för att du ska behålla din plats. Fullgörs inte betalningen förlorar du din plats och påbörjar du en utbildning utan att betala enligt gällande villkor kan du både förlora din plats och samtidigt bli återbetalningsskyldig.

Ändring eller avbokning

Får du förhinder från att delta kan du överlåta din plats till en annan person. För att anmälan ska vara giltig krävs att ni meddelar om förändringen senast två dagar innan utbildningen med fullständiga uppgifter till den nya deltagaren.. Mötesutveckling Sverige AB hanterar ingen ny betalning. Eventuell ekonomisk överenskommelse er emellan står ni för själva.

Vid avbokning senare än två veckor innan utbildningens första datum debiteras hela avgiften.

Inställd utbildning

Mötesutveckling Sverige AB förbehåller sig rätten att flytta fram eller ställa in utbildningar vid för få anmälningar eller om utbildaren har drabbats av sjukdom.

Bristande teknik

Du ansvarar själv för att ha en bra och stabil internetuppkoppling och rätt programvara för att kunna genomföra digitala utbildningar på bästa sätt.

Vid digitala utbildningar gör Mötesutveckling Sverige AB allt för lärarna ska ha en stabil internetuppkoppling men kan inte krävas på ersättning om problem uppstår.